O nama

JP Sportsko kulturni centar „Obrenovac“ počelo je sa radom 8. oktobra 1982. godine kao Dom kulture i sportova. Osnovala nas je gradska opština Obrenovac kao instituciju koja ima za cilj da pod jednim krovom objedini sportske i kulturne programe i aktivnosti. Arhitekta Dragan Ilić projektovao je objekat Doma kulture i sportova u duhu aktuelnog soc realističkog stila sa futurističkim elementima. Pod impozantnom iskošenom kupolom nalazi se velika sportska hala i pozorišna sala, likovna galerija, mala kamerna scena, biblioteka, radio stanica, fitnes klub i kancelarije zaposlenih.

U periodu od 30 godina, Domu kulture i sportova pripojeni su bioskop Palež, Bazeni i Sokolski dom. Sama pravna forma i naziv Sportsko kulturnog centra „Obrenovac“ nekoliko puta je menjan. Od 1995. godine dobili smo status i naziv Javno preduzeće za informisanje „Obrenovac“, sa informativnom, radio difuznom, novinsko- izdavačkom i ostalim delatnostima od interesa za opštinu Obrenovac. Od 2006. godine poslujemo kao Javno preduzeće Sportsko kulturni centar „Obrenovac“, sa objektima Doma kulture i sportova, bioskopom Palež, Bazenima i Sokolskim domom u svom sastavu. JP SKC "Obrenovac" je za mnoge prepoznatljivije pod imenom Dom kulture i sportova, jer u njemu deluju kulturni centar sa pozorišnom salom, dva bioskopa, likovnom galerijom i bibliotekom, i sportski centar sa velikom sportskom halom i otvorenim i zatvorenim plivalištem olimpijskih dimenzija.

Tokom 30 godina rada, u našim prostorima dešavala su se sva bitna kulturna i sportska dešavanja na teritoriji opštine Obrenovac. Brojne pozorišne predstave srpskih pozorišta, koncerti klasične i popularne muzike, izložbe naših savremenih umetnika, filmske projekcije, dečiji programi, nalazili su prostor i publiku upravo u našem prostoru. Sportske aktivnosti, utakmice, takmičenja, sportske igre, nezamislive su bez prostora Sportske hale i bazena JP SKC „Obrenovac“.

Preuzmite Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u PDF-u.


Preuzmite Program poslovanja za 2019. godinu u PDF-u.


Preuzmite Kolektivni ugovor u PDF-u.


Preuzmite Finansijski izveštaj i izveštaj revizora za 2017. godinu u PDF-u.


Preuzmite Izveštaj o radu za prvo tromesečje 2017. godine u PDF-u.


Preuzmite Izveštaj revizora za 2016. godinu u PDF-u.


Preuzmite Izveštaj o radu za 2016. godinu u PDF-u.


Preuzmite Treću izmenu programa poslovanja za 2017. godinu u PDF-u.


Preuzmite Drugu izmenu programa poslovanja za 2017. godinu u PDF-u.


Preuzmite Prvu izmenu programa poslovanja za 2017. godinu u PDF-u.


Preuzmite Program poslovanja za 2017. godinu u PDF-u.


Preuzmite Srednjoročni plan u PDF-u.


Preuzmite Tromesečni izveštaj za 2016. godinu u PDF-u.


Preuzmite Organizacionu strukturu u PDF-u.


Preuzmite Program poslovanja preduzeća za 2016. godinu u PDF-u.


Preuzmite Prvu izmenu programa poslovanja preduzeća za 2016. godinu u PDF-u.


Preuzmite Izveštaj o radu za 2015. godinu u PDF-u.


Preuzmite Izveštaj revizora za 2015. godinu u PDF-u.


Preuzmite Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja u JP Sportsko kulturni centar "Obrenovac" u PDF-u, objavljen dana 25.11.2015.godine.

Preuzmite Program poslovanja preduzeća za 2015. godinu u PDF-u.


Preuzmite Program poslovanja preduzeća za 2014. godinu u PDF-u.


Preuzmite Prvu izmenu i dopunu programa poslovanja preduzeća za 2014. godinu u PDF-u.


Preuzmite Drugu izmenu programa poslovanja preduzeća za 2014. godinu u PDF-u.


Preuzmite Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja za 2013. godinu u PDF-u.


Direktor: Ivan Jegorović. Kontakt: ivanjegorovic@gmail.com

Nadzorni odbor:

1. Miodrag Petrović, predsednik Nadzornog odbora. Kontakt: pozitivnanula@mts.rs

Pogledajte CV Miodraga Petrovića.

2. Strahinja Kolašinac, član Nadzornog odbora. Kontakt: ahilpelejic@gmail.com

Pogledajte CV Strahinje Kolašinca.

3. Vukašin Ljuština, član Nadzornog odbora.


Video